Profily vybraných autorov

1.1.
      Antoine de Saint-Exupéry – nebol povolaním spisovateľ. Bol pilotom francúzskej armády počas druhej svetovej vojny. Uvedomoval si samotu človeka a videl hrôzy vojny a neschopnosť človeka napraviť ich. Svoje princípy morálky sa snažil dať na papier.


          Etická generácia spisovateľov

1.2.
      William Saroyan – pochádzal z Arménska (preto má v tvorbe i motívy vysťahovalectva). Hoci mal matku, vyrastal v sirotinci – z existenčných dôvodov nemohla sa starať o svoje deti. Keď sa mohla uvolniť z práce , prišla za nimi do sirotinca (W.S. má najkrajšie spomienky na matkin smiech)


          jeho vzory boli Čechov, Maupassant a Dickens – písali o bežných situáciách, o obyčajných ľuďoch, ale hlavne o deťoch

1.3.
      Gejza Vámoš – narodil sa v židovskej rodine v Maďarsku. Študoval medicínu. Pracoval na rôznych miestach ako lekár. Z obavy pred rasovým prenasledovaním v marci 1939 emigroval. Odišiel do Číny, neskôr na Tchaj-wan a nakoniec do Brazílie, kde aj zomrel.