Hlavné problémy

 

1.1.1.    Malý princ
                          
Svet detí: „Len deti vedia, čo hľadajú.“
Svet dospelých: „Všetci dospelí boli kedysi deťmi, ale máloktorí si na to ešte pamätá.“
Reprezentant: Malý Princ
Reprezentant: (kráľ, chvastúň, biznismen, zemepisec)
Ostatná dospelí: pilot, lampár, výhybkár
Emotívnosť
–  svet detí je obohatený o predstavivosť a fantáziu, preto sú schopný vidieť veci, ktorí ostatní nevidia „Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“ (Malý princ hneď pochopil, že v na pilotovom obrázku je veľhad so slonom v žalúdku, vedel  že v krabici je ovečka, presne taká akú chcel)
Racionálnosť (vplyv rozumu a peňazí)
– svet dospelých je ukrátení o fantáziu, dospelí nikdy nerojčia (nemajú na to čas, robia dôležitejšie veci – biznismen), a preto, často nevidia skutočnosť (na obrázku videli len klobúk), nemajú predstavivosť a aby niečo pochopili musíme im to vysvetliť „ Nakreslil som teda vnútrajšok veľhada, aby to dospelí pochopili. Vždy potrebujú nejaké vysvetlenie.“   (a najlepšie pomocou čísel)
Zmysel života (humánna podstata)
– na peniazoch im nezáleží, nepokladajú ich za nevyhnutne dôležité, nepotrebujú ich na to, aby boli šťastné
– hľadajú šťastie a radosť, ale prinášajú ju im iné veci ako dospelým, a to:
   jedinečnosť priateľstva: „Bola iba líškou, čo sa podobala stotisícom líšok na svete. Ale ja som si z nej urobil priateľku a teraz je jediná na svete.“
   význam priateľstva: ničí samotu a „ožiari život slnkom“, človek pocíti teplo, lásku, začne sa na svet vidieť krásu, ktorú pred tým nevidel: „Ak má niekto rád kvetinu, jedinú svojho druhu, aká nerastie na ostatných miliónoch hviezd, postačí mu, aby bol šťastný, keď sa na ňu zadíva.“
– vidia ho v možnosti vlastniť niekoho v zmysle byť niekomu osožný: „Ja vlastním kvetinu a každý deň ju polievam. Vlastním tri sopky a vymetám ich každý týždeň. Pre moje sopky je osožné, že ich vlastním.“
Zmysel života (pokrivenie charakterov, obrátený rebríček hodnôt)
– ženú sa za,  radosť majú iba z:
   peňazí: biznismen, ktorý chce vlastniť hviezdy
   pocitu moci a dôležitosti: kráľ, ktorý chce vládnuť
                                            všetkým
   túžia po chvále, po obdive: márnivec
– nerozumejú hodnotám, ako je priateľstvo, pretože sa to nedá kúpiť, pretože na to, aby človek získal priateľa, je potrebný istý čas
– vlastniť niekoho v zmysle môcť ho ovládať, vlastniť niečo, aby ti to donieslo úžitok: egoizmus a absurdita
 
 
Vidieť srdcom“: deti sa zaujímajú o veci trvalé a hodnotné, ktoré vidíme iba srdcom (líškino tajomstvo)
Dospelí sú  povrchní (formalizmus):
–  na svet sa pozerajú cez čísla: „Spýtajú sa Koľko má rokov, koľko má bratov, koľko zarába jeho otec a potom si namýšľajú, že vedia, aký je.“
–  vidia len vrchný obal, pretože hľadia očami (hvezdár, ktorí bol nevhodne oblečený)
– zaujímajú ich veci ako golf, bridž, politika
Dospelí sú netrpezliví:
– stále sa niekam ženú a nevedia kam
– a preto nedokážu oceniť priateľstvo, pretože nemajú
  čas a : „priateľstvo sa musí rodiť.“
Svet , založený na humánnosti, porozumení a trpezlivosti
(nie je to zidealizovaný svet: malý princ pociťuje samotu, tiež má svoje povinnosti)
 Svet absurdný, nezmyselný, čudný:
 – to, po čom túžia nikomu okrem ich samých neprináša  úžitok, potešenie – robia a tešia sa iba z nezmyselných vecí nezmyselné,  veci: „Poznám planétu, kde býva jeden pán celý červený v tvári. Nikdy neprivoňal ku kvetu, nikdy sa nezahľadel do hviezdu, nikdy nemal nikoho rád. Nikdy nerobil nič, iba spočítaval. A po celý deň opakuje ako Ty: ja som vážny človek. A to ho napĺňa pýchou. Ale to nie je človek, to je hríb.“
– často nevedia vysvetliť, prečo robia to, čo robia (pijan)
– snažia sa ušetriť čas, ale potom ho nevedia využiť
VZÁJOMNÝ VZŤAH: neprekonateľná priepasť
– deti sa cítia vo svete dospelých stratené: „Dospelí sú čudní,  veľmi čudní.“, deti nerozumejú hodnotám, ktoré dospelí   vyznávajú
– dospelí sa nedokážu vžiť do života detí, pocit vlastnej dôležitosti a nadradenosti im to nedovoľuje
– dospelí pretrhli všetky putá s detstvom
 
1.1.2.    Ocko, ty si strelený
          sú veľmi všímavé a hneď sa na všetko pýtajú
          nie je až tak jasná veková hranica – deti a dospelí si menia úlohy -dieťa je to zrelé a múdrejšie a dospelí sa pozerajú detskými očami
          naivita až romantickosť hlavných postáv
          prevažujú detské črty- v živote sa im často nedarí, lebo nechcú zotrieť túto hranicu medzi detstvom a dospelosťou – preto nevidia problémy a lepšie znášajú úskalia života
          život sa má prežívať naplno
          často majú trpký život, ale niektoré veci dokážu vidieť i v inom svetle
          oblasti analyzované v diele:
1.     každodenné témy: jedlo, hry, nákupy, škola
2.     otázky o zmysle života: umenie, prehra, výhra
3.     „kozmické“ témy: geniálne objavy, let na mesiac
          vzťah otca a syna: syn sa trápi myšlienkami, či otcovi o nejaký čas nebude vadiť , že ostáva syn u neho, otec necháva rozhodnutie na neho, dáva mu možnosť rozhodnúť sa, s ktorým z rodičov chce bývať, môže kedykoľvek odísť, ak sa mu niečo nebude páčiť, alebo ak mu bude smutno; obaja sú z tej istej krvi, a predsa je každý iný
          vzťah ku škole: syn školu nenávidí, bojí sa nových spolužiakov a nechce tam ísť, tvrdí , že tam nie je zábava a že sa tam nič nenaučí, otec pripúšťa , že v škole sa nedá naučiť všetko, ale predsa tam len človek aspoň o trošku zmúdrie , a tak sa tam oplatí chodiť
          úprimnosť: otec vedie syna k úprimnosti, nabáda ho , aby mu vždy povedal pravdu, za každých okolností
          ľudská nespokojnosť: pri analyzovaní tejto témy otec pripúšťa, že ľudia sú síce často nespokojný, ale vysvetľuje otcovi, že to má aj svoju dobrú stránku, nespokojnosť je prirodzená, pretože práve to ťa stimuluje a poháňa, aby si dosiahol, po čom túžiš
          úvahy o jedle: otec pripomína synovi, akú má výhodu, že nepozná nedostatok jedla, pretože vďaka tomu, sa môže venovať iným problémom a záujmom a môže rozvíjať svojho ducha, na rozdiel od tých , ktorí sú hladní a pocit hladu im bráni sústrediť sa na niečo iné
          nenávisť: „Ak dokážeš mať rád, dokážeš aj nenávidieť“, otec mu vysvetľuje, že ak má dôvod nenávidieť ho, tak by o nemal potláčať, to by nebolo správne
          umenie: záleží na subjektívnom pohľade „ Umenie je pozerať sa na známe veci akoby sme ich videl po prvý krát.“ „Pretože medzi vecami , ktoré stvorila príroda alebo človek, nie je ani jedna vec, ktorá by si nezaslúžila našu pozornosť.“
          základné ľudské potreby: jedlo prístrešie, práca, pocit užitočnosti a spolupatričnosti „Človeku je na nič, keď je zbytočný“
          téma budúcnosti: analyzujú sny a túžby, vlastnosti, ktoré človek potrebuje , aby sa mu splnili „Ale to nebola iba ryba, … ja neviem, či si  dokážem presne spomenúť, čo to bolo, ale mám dojem, že to boli všetky tie veci, čo si odjakživa o nich myslím, že ich raz spoznám.“
          otázka víťazstva a prehry: syn sa ťažko vyrovnáva s prehrou, ale otec: „Človek sa musí naučiť prehrávať, a čím skôr, tím je to lepšie! Tým myslím prehrávať dôstojne.“
          téma otcovho detstva: syn je zvedavý ako prežíval otec svoje detstvo, dozvedá sa, že otec za mladi mnohým veciam nerozumel, že hľadal porozumenie, a to dostal od svojich rodičov, že je dôležité, aby v detstve malo dieťa pri sebe človeka, ktorý bude odpovedať na všetky jeho otázky, že potom je cesta k porozumenie ľahšia
          pocity iných ľudí: otec vysvetľuje synovi, že je dôležité vedieť pochopiť iných ľudí, otec a syn si vymenia úlohy, snažia sa uhádnuť , o čom ten druhý rozmýšľa
          je dôležité dokončiť , čo si začal
          literatúra: nie je dôležité zarobiť veľa peňazí, to , že napíšeš niečo , čo iného poteší ti to vynahradí
1.1.3.    Editino očko