Kompozičné a formálne špecifiká diel

1.1.1.
    Exupéry


          výpoveď malého chlapca z jeho ciest


          kritika najzákladnejších ľudských vlastností


          filozofická rozprávka pre dospelých – cez pohľad dieťaťa sa tu analyzujú ľudské hodnoty


          apoteóza – (oslava), oslava krásy (tej v človeku) viditeľnej srdcom; oslava priateľstva, ktoré prekonáva osamelosť


          kľúčové slová : skrotenie niekoho (vytvoriť si puto), priateľstvo, vzťah medzi ľuďmi, zdvorilosť (forma komunikácie Malého princa), vidieť srdcom, zvyk, zodpovednosť, trpezlivosť


          humanistické posolstvo – viera v človeka a jeho schopnosti


          dištancuje sa od bezvýchodiskovosti a nihilizmu – aj napriek vojne sa snaží hľadať niečo dobré v človeku, zmysel bytia a dôvod žiť


          má potrebu v tejto neútešnej situácií ukázať dobro a pozitíva človeka


          cieľom života nemá byť dobrodružstvo, ale čin ako obeť pre druhých


          na všetky nedostatky poukazuje cez dieťa – Malého princa – nechápe prečo ľudia za niečím stále utekajú, prečo hrabú peniaze, prečo nedokážu mať radi

1.1.2.
    Saroyan


           prozaické pásmo rozprávania a dialógov s lyrickými (úvahy) a dramatickými prvkami (množstvo replík)


          rozprávačom je syn Peter, ale keďže väčšiu časť tvoria otcove rady a názory, prípadne rozhovory, otcova aj synova strana je rovnako zastúpená


          príbeh sa odohráva v okolí Malibu a San Francisca (tam boli na výlet


          asociatívny prúd myšlienok


          jazyk: bežný, bezprostredný a bez ozdobných prostriedkov (vzor Čechov)


          jeho dej, zápletka a vlastne celá situácia je až banálna – zobrazuje úplne bežné dni v živote človeka, príbehy z ulice… „Kniha, to sú vlastne ľudia na ulici…Umenie a život sú neoddeliteľné. Všetko to, čo nazývame umením, vychádza zo života a existuje pre život.“


          hrdinovia sa dívajú na svet detskými, jednoduchými očami =>svet je čistejší, morálnejší a jednoduchší


          všímajú si maličkosti, sú viac zvedavé a o všetko sa zaujímajú – deti prežívajú všetko intenzívnejšie „…hrdinovia prežívajú všetko, akoby sa to prvýkrát stalo.“

1.1.3.
    Vámoš


          zbierka noviel – sú výrazom Vámošovho pesimistického názoru na skutočnosť i človeka v nej, ale aj naliehavej potreby vystríhať ho


          expresionizmus – veľa konfliktov – celý boj sa odohráva vo vnútri


          drsný jazyk a vulgarizmy – mnohokrát banálne – jazykom reagoval na krutosť vtedajšej doby


          epický príbeh vstupuje do pozadia – vystupuje tu skôr hlavná myšlienka – filozofická stránka


          nezameriava sa na opisy


          charakteristická je deštrukcia starých hodnôt


          kontrast medzi ideálom a reálnym


          analýza zdeformovaného sveta – neposkytuje však riešenie


          lekárske, odborné termíny – autobiografické prvky – príbehy zo života


          odstup brata a sestry – on jej vyká


          častý motív modrých očí a žltých vlasov